El fet que diferents clients nostres pertanyin al mateix sector, ens ha portat a desenvolupar aplicacions que podem catalogar d’Standar dins de la peculiaritat de ser una aplicació totalment a mida. Són aplicacions que s’han parametritzat fins al punt de cobrir qualsevol necessitat de l’empresa a la que va adreçada.

El fet d’estandaritzar una aplicació, provoca en conseqüència, un abaratiment en els nostres costos que es reflecteixen en la inversió que ha de realitzar el client. Aquest software Standard és majoritàriament vertical, es a dir, sectorial tot i que, una senzilla gestió comercial pugui servir tant per un sector com per un altre.

Aquestes aplicacions han estat provades amb eficàcia pels diferents clients on estan instal·lades, i actualment operant a ple rendiment. En aquesta secció pot veure les aplicacions que DiscDur Software ha estandaritzat per a diferents sectors.